Ramowy Plan Dnia Żłobka Gminnego „Maluszkowo” w Ulanie-Majoracie ​

7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci do żłobka

8.30 – 8.45 Sprawdzenie stanu zdrowia dzieci, czynności higieniczne przed śniadaniem

8.45 – 9.10 Śniadanie

9.10 – 10.20 Spacer/Zajęcia edukacyjne/Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

10.20 – 10.40 Czynności higieniczne przed I daniem

10.40 – 11.10 Zupa

11.10 – 13.00 Leżakowanie

13.00 – 13.20 Czynności higieniczne przed II daniem

13.20 – 13.40 II danie

13.40 – 14.40 Zajęcia edukacyjne/Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

14.40 – 15.00 Podwieczorek

15.00 – 17.00 Swobodne zabawy i rozchodzenie się dzieci do domu