O nas

Nasz żłobek pełni funkcję nie tylko opiekuńczą, ale również edukacyjną i wychowawczą. Z całą pewnością należy podkreślić, iż pobyt w tego typu placówce jest ogromnym krokiem w rozwoju intelektualnym oraz społecznym dziecka.

W „Maluszkowie” wprowadzamy najmłodszych w świat dobra i prawdy. Rozbudzamy wyobraźnię, wiarę we własne siły, ciekawość świata oraz empatię. Stawiamy na spontaniczność i szczerość. Wychowanków uczymy kreatywności i samodzielnego działania, tworzymy atmosferę pełną ciepła i wzajemnego szacunku.

Ściśle współpracujemy z rodzicami, ponieważ nauczyciel-opiekun i rodzic powinni dążyć do wspólnego celu, jakim jest efektywny rozwój dziecka.

O rozwój i bezpieczeństwo najmłodszych, którzy do nas trafiają, troszczy się odpowiednio przygotowana do pracy kadra. Wszyscy pracownicy żłobka dbają o to, by maluchy czuły się tu, jak w domu.

Nasze grupy liczą maksymalnie 8 osób – w każdej pracuje opiekunka dziecięca oraz jej pomoc. W placówce mamy również oligofrenopedagoga, dzięki czemu na bieżąco możemy reagować na wszelkie odchylenia od normy czy dysfunkcje w rozwoju naszych podopiecznych.

Od początku działalności współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radzyniu Podlaskim, dzięki czemu kilkukrotnie organizowano obserwacje maluchów przez pedagoga, psychologa i logopedę, mające na celu ocenę rozwoju psychomotorycznego dzieci. Dla rodziców natomiast organizujemy konsultacje indywidualne i Dni Otwarte ze Specjalistami.

Jesteśmy najtańszą placówką tego typu w powiecie radzyńskim i okolicy. Opłata stała wynosi u nas 700 zł miesięcznie, natomiast stawka żywieniowa – 9 zł za cztery posiłki dziennie.

Zawsze pamiętamy o tym, że KAŻDE DZIECKO JEST NAJWAŻNIEJSZE!