wyniki rekrutacji do żłobka gminnego “maluszkowo” w ulanie-majoracie na rok 2022

Przedstawiamy listy z numerami kart dzieci zakwalifikowanych oraz oczekujących na przyjęcie do naszej placówki.

Rodzic dziecka przyjętego do “Maluszkowa” zobowiązany jest do zawarcia Umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka. Podpisywanie w/w umów odbywało się będzie w okresie od 20 do 30 grudnia 2021 r. (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania z dyrekcją placówki).

W przypadku nie zgłoszenia się Rodzica w celu podpisania umowy w ustalonym terminie oraz braku informacji o przyczynach tej nieobecności, zgłoszenie do żłobka na rok 2022 uznaje się za nieaktualne.